Cenník

 

INDOOR – cena/15“ spot - 1,40 €

OUTDOOR – cena/15“ spot - 2,15 €

(Bratislava, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Dunajská Streda, Skalica, Michalovce) (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica)
 
 
Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. K cene účtujeme DPH v zmysle platných predpisov
 

Prehľad počtu zobrazení:

frekvencia 1x 1 min. 1x 2 min. 1x 3 min. 1x 6 min.
počet spotov / hodina 60x hod. 30x hod. 20x hod. 10x hod.
počet spotov / 1 týždeň 7 560 3 780 2 520 1 260
počet spotov / 2 týždne 15 120 7 560 5 040 2 520
počet spotov / 4 týždne 30 240 15 120 10 080 5 040

Cena zmeny/úpravy spotu, viac ako 1 krát za kampaň, je 50 € za jednu zmenu/úpravu.

Vybraný počet zobrazení garantujeme.