medias media, s.r.o.

Sídlo: Staré Grunty 204/16, 841 04 Bratislava IČO: 46198555
DIČ: 2023340066
Tel: +421 248 207 370 IČ DPH: SK2023340066
Všeobecné informácie: as.sk@medimedias Obchodný register: Bratislava, oddiel: Sro, vložka: 76123/B
Obchodné informácie: as.sk@mediobchod Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ekonomické informácie: ias.skcke@medekonomi Číslo účtu: 3055983351/0200