medias media s.r.o. - najväčšia sieť digitálnych obrazoviek na Slovensku

Nová generácia DOOH – Digital Out Of Home - reklamy formou 30´´ a 15´´ spotov.
Originálna, dynamická forma.
Frekventované miesta Slovenska.
Okamžité nasadenie spotu.
Okamžitá možnosť zmeny spotu (mimoriadne akcie, udalosti, ...).
Bez vplyvu počasia.
Bez poplatkov za tlač a vylepenie.

Pokrytie
Pokrytie
Pokrytie
Výroba spotov
Výroba spotov
Výroba spotov
Štruktúra vysielania
Štruktúra vysielania
Štruktúra vysielania