Podnikanie a založenie obchodnej spoločnosti sro

K tomu, aby mohli novozačínajúci alebo aj skúsení podnikatelia rozbehnúť svoj projekt a realizovať v ňom svoje podnikateľské plány, musia byť zaevidovaní v obchodnom registri pod nejakou firmou, spoločnosťou. V takomto prípade môžu kúpiť ready made spoločnosť s históriou/bez histórie alebo si založiť spoločnosť vlastnú- čo je o niečo náročnejšie z hľadiska dĺžky trvania vybavenia a tiež splnenia všetkých náležitých administratívnych postupov. Tieto zmeny sa musia zapísať do OR (obchodný register).S tým ale začínajúcim ako aj skúsenejším podnikateľom pomáhajú spoločnosti, ktoré sa odborným spôsobom zaoberajú zakladaním/zrušením sro a v súčasnosti je navyše možné zalozenie sro online– prehľadne a komfortne.

žena, notebook, volanie

Práve preto by sme postupy ako aj ich kompletné vysvetlenie mali nechať na weby týchto odborných poskytovateľov, ktorí sa s tým pravidelne stretávajú v praxi. Navyše, každým rokom prichádza v týchto postupoch k menším alebo väčším zmenám. Niektoré štandardné postupy si ale môžeme predstaviť aj v tomto texte.

Do obchodného registra SR sa pri zakladaní sro musia zapísať všetky vykonané úkony a zmeny. Uveďme si tie najzákladnejšie:

podnikateľ, notebook

Výber obchodné mena spoločnosti je tou najzákladnejšou záležitosťou, hlavným identifikačným znakom, pod ktorým sa spoločnosť zaeviduje. Tu je ale potrebné vybrať meno, ktoré je dostupné a nepatrí inému podnikateľovi a jeho už existujúcej značke. Nie je to však také ťažké ako sa zdá- dostupné sú online vyhľadávače voľných obchodných mien, stačí si cez ne váš pomyslený názov overiť, aby nedošlo k totožnému a zameniteľnému menu spoločnosti s iným, existujúcim podnikom.

Evidencia sídla firmy je pri zápise do OR ďalšou neodmysliteľnou náležitosťou. Ide o kontaktnú adresu podniku, nemusí ísť však o adresu miesta, kde sa dané podnikateľské aktivity vykonávajú. Môže ísť o adresu domu/bydliska, adresu prenajatej kancelárie či inej nehnuteľnosti(prenajímateľ musí dať súhlas) alebo o zapísanie tkzv virtuálneho sídla.

Zaplatenie základného imania– v prípade sro ide o minimálny vklad 5000 eur.