OZZ

Založil si nejaký športový klub a rozmýšľaš, ako by si získal finančné prostriedky na jeho rozvoj? Jednou z možností je založenie občianskeho združenia. Občianske združenie, združuje občanov, rovnakého záujmu, a šport jednoznačne takýmto záujmom je. Ako občianske združenie môžeš dostávať sponzorské dary, a okrem toho, môžeš požiadať aj o 2% z daní a taktiež môžete vyberať príspevky od členov združenia, ako napríklad mesačné/ročné členské a pod. Založenie občianskeho združenia, nie je vôbec zložité, ide o najčastejšie zakladanú neziskovú organizáciu, aj keď niekoľko krokov musíš splniť.

sport

Občianske združenie je založené zapísaním združenia do mimovládnych neziskových organizácii. K tomuto zapísaniu predchádzajú určité kroky. Okrem správneho poplatku v hodnote 66 euro, ktorý treba zaplatiť treba na ministerstve vnútra podať návrh na zapísanie do registra mimovládnych neziskových organizácii. Tento návrh podávajú aspoň traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť plnoletým občanom ( starším ako 18 rokov), nie je však napríklad podmienkou, že musí byť aj občanom Slovenskej republiky, čo bude pre niektoré kluby napríklad so zahraničnými trénermi určite veľkou výhodou.

združenie

Traja zakladajúci členovia, musia vo svojom návrhu uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a rodné číslo, taktiež prinesú svoje stanovy a údaje o štatutárnom orgáne združenia. So založením občianskeho združenia sa však môžete obrátiť aj na nás. My vám občianske združenie založíme úplne bez starostí. Nemusíte nikam chodiť, ani nič vybavovať, stačí ak nás kontaktujete cez mail a my všetko vybavíme za vás. Taktiež si u nás môžete odkúpiť novozaložené občianske združenie za super cenu. Na našej internetovej stránke nájdete niekoľko novozaložených občianskych združení, ktoré môžete od nás odkúpiť, možno sa vám nejaké už hotové združenie zapáči.