Spoločnosti s históriu

Predaj spoločnosti s históriu predstavujú také spoločnosti, ktoré už v minulosti vykonávali nejakú podnikateľskú činnosť. Existovať môžu už niekoľko rokov, počas ktorých vykonali množstvo obchodov a finančných transakcii. Taktiež uzatvorili a podpísali mnoho obchodných zmlúv. Tieto zmluvy sa mohli týkať napríklad nejakých obchodov, ktoré spoločnosť za istý čas vykonala. Spoločnosť mohla taktiež uzatvárať spolupráce so svojimi obchodnými partnermi. Výhoda spoločnosti s históriou spočíva v tom, že spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti s vedením nejakej podnikateľskej činnosti.

Predaj

Z toho vyplýva, že takéto spoločnosti majú zriadené a vysporiadané niektoré dôležité záležitosti, ako je napríklad zápis v obchodom registri či pridelené IČO. Taktiež sú niektoré spoločnosti platcom dani z pridanej hodnoty. Najväčšou výhodou je azda http://bandzone.cz/znicohonic%3Fat%3Dgallery%26ii%3D1928544 pre mnohých splatené základné minimálne imanie celej spoločnosti, ktoré je vo výške 5000€. Ak by ste si založili novú spoločnosť s ručením obmedzeným tak by vás tieto vymenované povinnosti ešte len čakali. Spoločnosti, ktoré už skúsenosti s podnikaním majú môžu oveľa jednoduchšie nadviazať obchody a tiež spolupracovať s rôznymi firmami, keďže na mnohé spoločnosti môžu pôsobiť skúsenosti oveľa dôveryhodnejšie ako u novozaloženej spoločnosti, ktorá s podnikateľskou činnosťou nemala doteraz žiadne skúsenosti. Ako miernu nevýhodu môžete vnímať možné skryté záväzky, ktoré sa môžu prejaviť po čase formou nejakej pokuty či potrestania zo strany rôznych inštitúcii, či úradov.

Predaj

Napríklad sa môže jednať o zdravotnú poisťovňu, daňový úrad či sociálnu poisťovňu. Vo väčšine prípadov sú to len pochybnosti, ktoré sprevádzajú kupcov, ktorí chcú danú spoločnosť kúpiť. Preto si pred kúpou zachovajte obozretnosť a dobre si preverte či sa daná spoločnosť, o ktorú máte záujem predáva bez dlhov, pohľadávok, či záväzkov. Spoločnosti s históriu sú povinne realizovať svoj prevod ako “čisté”, čiže až po vysporiadaný všetkých pohľadávok či záväzkov. Nemusíte sa ničoho obávať k zmluve o prevode sa pridáva aj čestne vyhlásenie, v ktorom predajca vyhlasuje, že spoločnosť je predávaná ako “čistá. Taktiež berie na vedomie ak by sa počas nadchádzajúceho podnikania vyskytli nejaké záväzky, ktoré vznikli za jeho obdobie je povinný tieto záväzky uhradiť a vysporiadať vzniknuté nepríjemnosti.